* אישור זה הינו אישור על קבלת הפרטים האישיים בלבד, אך אינו מהווה אישור סופי לרישום לוועידה! עליך לשלוח טופס התחייבות הרשות לתשלום.

תפריט נגישות