מועמדים להנהלת האיגוד 2022

להלן רשימת החברים/ות שהגישו מועמדות להנהלת איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות וכן דף מידע עם תקציר קו"ח, תמונה ופרטי התקשרות.

הבחירות יתקיימו ביום רביעי 14/9/22 משעה 17:30 עד 20:00 במלון מלכת שבא, אילת.
יש להצטייד בתעודת זהות או רישיון נהיגה.

קלפי נוספת תוצב באזור המרכז לבעלי זכות הצבעה, שאינם נרשמו לוועידה השנתית באילת  

על פי תקנון האיגוד:
• חברי האיגוד בעלי זכות ההצבעה יבחרו מבין חברי האיגוד בעלי הזכות להיבחר, הנהלה בת 19 חברים.
• כל חבר איגוד בעל זכות הצבעה יהיה זכאי לבחור עד 9 מועמדים מתוך כל רשימת המועמדים אשר יתמודדו לתפקיד חבר הנהלה.
• חברי ההנהלה ייבחרו כאמור לעיל בבחירות אישיות חשאיות ושוות ע"י החברים מן המניין.
• אם מתמודדים לתפקיד חברי הנהלה יהיו 19 מתמודדים או פחות, הם יבחרו באופן אוטומטי כחברי הנהלה ובחירתם האוטומטית תחשב כאילו התקיימו בחירות כדין.
• ההנהלה תבחר בישיבתה הראשונה, מבין חבריה, מן המניין, ביו"ר ההנהלה וסגן/מ"מ ליו"ר, מזכיר וגזבר. כן תבחר ההנהלה בישיבתה הראשונה בחברי מזכירות האיגוד / וועדות האיגוד.

בהצלחה 🙏
ועדת הבחירות

(מסודר לפי א-ב שם רשות)

מס'שם הרשותשם משפחהשם פרטיסוג רשות
1אכסאלעבד אלסלאםדראושהמועצה מקומית
2באר יעקבדניאלאורןעירייה
3ביר אל מכסוראתיכהן-ליטאנטמועצה מקומית
4בית-ג'ןפדוהדבורמועצה מקומית
5בנימינה גבעת עדהניצןגרמןמועצה מקומית
6ג׳לג׳וליהאיתיצחרמועצה מקומית
7גבעת שמואלגביחדדעירייה
8גני תקווהדליהליןמועצה מקומית
9דימונהשוקיקלייןעירייה
10הרצליהאהודלזרעירייה
11חצור הגליליתשגבעיישמועצה מקומית
12טורעאןרבחידחלהמועצה מקומית
13כאבולמוסטפאחמודמועצה מקומית
14כוכב יאיר צור יגאלשלומידורנימועצה מקומית
15כפר כמאחלילנאתכומועצה מקומית
16לב השרוןפנינהאמויאל משהמועצה אזורית
17מבשרת ציוןתמירפרץמועצה מקומית
18מטה יהודהרחלימשהמועצה אזורית
19מיתרציוןאלמלםמועצה מקומית
20מצפה רמוןדרורדבשמועצה מקומית
21נס ציונהדפנהקירו כהןעירייה
22נתניהיורםכהןעירייה
23ערדגריעמלעירייה
24קריית מוצקיןיריבגסרעירייה
25ראשון לציוןדורוןמילברגעירייה
26ריינהאבראהיםחביבמועצה מקומית
27רעננהאריאלהילדסהיימרעירייה

אודות eVote: שירות אינטרנטי המאפשר ניהול וקיום בחירות ציבוריות או פרטיות באופן עצמאי וקל. הוא מאפשר הקמה של מערכות בחירות מאובטחות ונותן לבוחרים הזדמנות שווה ואינטראקטיבית להצביע מכל מקום ובכל זמן בתוך תקופת הבחירות.

קצת עלינו: עם 10 שנות ניסיון בתחום ו-100% הצלחה, דיבי מערכות מספקת פתרונות לביצוע פרוייקטי בחירות ממוחשבות הכוללים ניהול, ציוד וכח אדם. הן בהצבעות מרחוק, או בכאלה הדורשות פיזור פיזי מקומי או ארצי של קלפיות.

 

תפריט נגישות